Liên hệ

  • Địa chỉ chúng tôi: 

    T18 Time City, 458 Minh Khai, Hoàng Mai, Hà Nội, 100000, VN

  • Email chúng tôi: 

    suppport@lizzykaelar.com

  • Điện thoại

  • Thời gian làm việc

    Thứ 2 đến Thứ 6 từ 8h đến 18h; Thứ 7 và Chủ nhật từ 8h00 đến 17h00

Gửi thắc mắc cho chúng tôi